Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης

Αγαπητοί/ές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), στο πλαίσιο του Έργου: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού επιμορφωτικών δράσεων.

Ειδικότερα, πρόκειται να υλοποιηθούν 15 επιμορφωτικά σεμινάρια δύο Κύκλων (Α και Β Κύκλος), σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, με κύριο στόχο την ενίσχυση και εμψύχωση των ίδιων των γυναικών προκειμένου να διεκδικήσουν και να επιτύχουν όχι μόνο τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την εκλογή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας θα διοργανωθούν δύο επιπλέον σεμινάρια.

Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 12 ωρών και θα απευθύνονται σε αιρετές ή σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής. Θα περιλαμβάνουν θεωρητικό και βιωματικό μέρος και θα διαρθρώνονται στις εξής θεματικές ενότητες: α) Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική, β) Δομές Πολιτικής Εξουσίας, γ) Πολιτική Επικοινωνία – Ζητήματα Επικοινωνίας και Φύλου, δ) Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές.

Δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την έναρξη των επιμορφωτικών σεμιναρίων στο προσεχές διάστημα, σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των σεμιναρίων στο site www.gynaikes-politiki.gr (βλ. εδώ:http://bit.ly/Ye4OTA ).

Για τις συμμετέχουσες στα σεμινάρια, προβλέπεται η κάλυψη εξόδων διαμονής και μετακίνησης.

Στόχος μας είναι ο εμπλουτισμός της λίστας συμμετοχών μιας και ο προσδοκώμενος στόχος είναι να επιμορφωθούν 600 γυναίκες πανελλαδικά. Υπάρχει ήδη μεγάλη συμμετοχή για την Περιφέρεια Αττικής, αλλά υπάρχει έλλειμμα συμμετοχής στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Επομένως, θα θέλαμε να ζητήσουμε την υποστήριξή σας και σας καλούμε να ενημερώσετε γυναίκες που πιθανά ενδιαφέρονται, για να υποβάλουν on line αίτηση συμμετοχής. Επιπλέον, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να διερευνήσετε τη δυνατότητα σχετικής ανάρτησης σε ιστοσελίδες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ΜΚΟ, δομές δήμων και περιφέρειας, Εργατικά Κέντρα, επιστημονικές και συνδικαλιστικές ενώσεις κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρειά σας.

Πηγή ενημέρωσης:

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 Αθήνα
Τηλ.: 210 3898000, fax: 210 3898058
E-mail: kethi@kethi.gr, kethi@gynaikes-politiki.gr

www.kethi.gr, www.gynaikes-politiki.gr