Δίκτυο Συνεργατών

Η Μικρή Ακαδημία διατηρεί Δίκτυο Συνεργατών με εξειδικευμένα προσόντα, οι οποίοι θα αξιοποιούνται σε ένα πλαίσιο υγιούς συνεργασίας για την εκπόνηση και υλοποίηση των δράσεων που κατά καιρούς θα αναλαμβάνει και μαζί με τους εταίρους αποτελούν το βασικό πυρήνα της.

Η Μικρή Ακαδημία έχει ως στόχο τη συνεργασία με άτομα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε εξιδεικευμένους τομείς με αποτέλεσμα την καλλιέργεια συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων. Στις περιπτώσεις όπου θα υπάρχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος οι υπηρεσίες των συνεργατών θα είναι με αμοιβή. Προς αυτή την κατεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο Δίκτυο Συνεργατών της Μικρής Ακαδημίας αποστέλουν μια φωτογραφία του και μικρό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο περιγράφουν εμπειρία, εκπαίδευση, στόχους, κατηγορίες προγραμμάτων που θέλουν να συμμετέχουν και επαγγελματικές δεξιότητες που θέλουν να αναπτύξουν. Αυτά τα στοιχεία συμπληρώνονται και αποστέλλονται μέσω της Φόρμας “Δήλωσε συμμετοχή”.

Απώτερος δε στόχος της Μικρής Ακαδημίας είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση της καθημερινότητας, που θα έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αυτοδιάθεση και την αλληλοϋποστήριξη.