Δίκτυο Υποστηρικτών

Η Μικρή Ακαδημία διατηρεί ένα Δίκτυο Υποστηρικτών που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, ιδρύματα, φορείς και ιδιώτες. Προς αυτή την κατεύθυνση η Μικρή Ακαδημία στοχεύει να δημιουργήσει συνεκτικούς δεσμούς και με την ομογένεια.

Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων της περιοχής και ευρύτερα με στόχο τη δραστηριοποίησή τους προς όφελος των ανθρώπων που διαμένουν σε αυτή.

Η Μικρή Ακαδημία έχει ως στόχο τη συνεργασία με ιδρύματα και φορείς που θα λειτουργήσουν σε ένα υγιές πλαίσιο συνεργασίας αλλά και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους σε ένα πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο Δίκτυο Υποστηρικτών της Μικρής Ακαδημίας δηλώνουν τις κατηγορίες δράσεων που επιθυμούν να υποστηρίξουν καθώς και τον τρόπο και συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα στοιχεία τους μέσω της Φόρμας “Δήλωσε συμμετοχή”.

Απώτερος δε στόχος της Μικρής Ακαδημίας είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση της καθημερινότητας, που θα έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αυτοδιάθεση και την αλληλοϋποστήριξη.