Δίκτυο Εθελοντών

Η Μικρή Ακαδημία διατηρεί Δίκτυο Εθελοντών οι οποίοι θα συμμετέχουν με συγκροτημένο και οργανωμένο τρόπο στις διοργανώσεις της ώστε να αποκομίζουν πολύτιμα εφόδια και δεξιότητες που θα βελτιώνουν και εμπλουτίζουν τη ζωή τους.

Έτσι ανάλογα με τη φύση της κάθε διοργάνωσης δημιουργούνται πυρήνες ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικής έκφρασης που οδηγούν στην υλοποίηση σύνθετων και ποικιλόμορφων έργων.

Η Μικρή Ακαδημία έχει ως στόχο τη συνεργασία με εθελοντές οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε εξιδεικευμένους τομείς με αποτέλεσμα την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο Δίκτυο Εθελοντών της Μικρής Ακαδημίας αποστέλουν μια φωτογραφία του και μικρό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο περιγράφουν επιθυμίες, στόχους, κατηγορίες δράσεων που θέλουν να συμμετέχουν και δεξιότητες που θέλουν να καλλιεργήσουν. Αυτά τα στοιχεία συμπληρώνονται και αποστέλλονται μέσω της Φόρμας “Δήλωσε συμμετοχή”.

Απώτερος δε στόχος της Μικρής Ακαδημίας είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση της καθημερινότητας, που θα έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αυτοδιάθεση και την αλληλοϋποστήριξη.