Κατά Γράμμα

Κατά Γράμμα

Ο διαγωνισμός Κατά Γράμμα αποτελεί έναν ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό ορθογραφίας που διενεργείται προφορικά. Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο την επιβράβευση της σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά και…

Read more