Ανοικτά Εργαστήρια

Το πρόγραμμα «Ανοικτά Εργαστήρια» υλοποιήθηκε κατά το 2015 από τη Μικρή Ακαδημία. Στόχος του προγράμματος ήταν αρχικά η συγκέντρωση παλιών υπολογιστών από ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιο, η εγκατάσταση σε αυτούς δωρεάν και ανοικτού λογισμικού και τέλος η διάθεσή τους με τη μορφή μικρών εργαστηρίων 5 θέσεων εργασίας σε χώρους που είχε διαπιστωθεί αυτή η ανάγκη. Όσοι υπολογιστές δε μπόρεσαν να αξιοποιηθούν, οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση.

[Φωτογραφία από την υλοποίηση του προγράμματος “Νέες τεχνολογίες στην 3η ηλικία” από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ήλιδας στο χώρο του ΚΑΠΗ στο 1ο εργαστήριο της δράσης “Ανοικτά Εργαστήρια”]

Με τον τρόπο αυτό προωθήθηκαν οι ανοικτές τεχνολογίες και η πρόσβαση των πολιτών κάθε ηλικίας σε αυτές, ενισχύθηκε η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, η ανακύκλωση αλλά και σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου υλοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετική με τους υπολογιστές.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του δωρεάν και ανοικτού λογισμικού (Linux, Open Office, κλπ.) η διαδικασία ήταν ανοικτή για παρακολούθηση και εκπαίδευση όσων δήλωσαν συμμετοχή.


Το εργαστήριο προετοιμασίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του προγράμματος «Ανοικτά Εργαστήρια» φιλοξενήθηκε από το 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας και οι συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας πραγματοποιούνταν κάθε Τετάρτη 17:00-19:00.

banner