Ποιοι είμαστε

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μικρής Ακαδημίας.