Ταυτότητα

Η Μικρή Ακαδημία είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος (ξεκίνησε ως μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) που στοχεύει στην διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων και εκδηλώσεων για την ανάδειξη, ενδυνάμωση και προώθηση του πολιτισμού, των τεχνών, των νέων τεχνολογιών της έρευνας και των επιστημών, του αθλητισμού, του φυσικού περιβάλλοντος και γενικότερα των στοιχείων που συνθέτουν το σύγχρονο κοινωνικό ιστό.

Η Μικρή Ακαδημία δύναται να αναλάβει πρωτοβουλίες και να διοργανώσει εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες όπως φεστιβάλ (θεματικά και μη), διαγωνισμούς, τουρνουά, φόρουμ, συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια και να αναλάβει την εκπόνηση μελετών, εκδόσεων, παραγωγών σχετικών με όλα τα είδη τεχνών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και σε προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν τη διαφύλαξη και αναβίωση τοπικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, δηλ. των ειδικών και ποικίλων χαρακτηριστικών της πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να ωφελήσουν την ενίσχυση της ταυτότητας του τόπου και να αξιοποιηθούν στοχευμένα ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και ο τουρισμός προς όφελος των ανθρώπων που διαμένουν σε έναν τόπο με σεβασμό στην ιστορία και το περιβάλλον.

Απώτερος δε στόχος της Μικρής Ακαδημίας είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση της καθημερινότητας, που θα έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αυτοδιάθεση και την αλληλοϋποστήριξη.