Ανοικτά Εργαστήρια

banner

Στόχος του προγράμματος «Ανοικτά Εργαστήρια» είναι αρχικά η συγκέντρωση παλιών υπολογιστών από ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιο, η εγκατάσταση σε αυτούς δωρεάν και ανοικτού λογισμικού και τέλος η διάθεσή τους με τη μορφή μικρών εργαστηρίων 5 θέσεων εργασίας σε χώρους που υπάρχει ανάγκη. Όσοι υπολογιστές δε μπορούν να αξιοποιηθούν θα οδηγούνται στην ανακύκλωση.

Με τον τρόπο αυτό προωθούμε τις ανοικτές τεχνολογίες και την πρόσβαση των πολιτών κάθε ηλικίας σε αυτές, βοηθάμε στην καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, την ανακύκλωση αλλά και σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου στην υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με τους υπολογιστές σε πολλούς διαφορετικούς χώρους.

Τέλος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του δωρεάν και ανοικτού λογισμικού (Linux, Open Office, κλπ.) η διαδικασία θα είναι ανοικτή για παρακολούθηση και εκπαίδευση όσων το επιθυμούν (δήλωση συμμετοχής στο mikriakadimia@gmail.com).

Αν έχετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας που δε χρησιμοποιείται επικοινωνείστε με τη Μικρή Ακαδημία στο mikriakadimia@gmail.com.


Το εργαστήριο προετοιμασίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του προγράμματος «Ανοικτά Εργαστήρια» φιλοξενείται από το 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας και οι συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 17:00-19:00.