Βραδιές Ντοκιμαντέρ

10702147_738894486194294_2307387167061993235_n

Οι Βραδιές Ντοκιμαντέρ είναι μια δράση που ξεκίνησε στην Αμαλιάδα από το Δίκτυο Αφύπνισης Πολιτών. Η δράση αυτή είχε ως στόχο την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία μέσα από τις ματιές Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών αλλά και την διάδοση του ντοκιμαντέρ ως είδους κινηματογραφικής αφήγησης. Επίσης επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί ένα υγιές περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων μετά την ολοκλήρωση της κάθε προβολής.

Επίσης η Κινηματογραφική Ομάδα του Δικτύου Αφύπνισης Πολιτών ξεκίνησε μια προσπάθειά της για εξεύρεση ελληνικών ντοκιμαντέρ  έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και στο εγχώριο πλούσιο υλικό. Προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν επαφές με την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ (http://hellasdoc.wordpress.com/) και με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (http://www.gfc.gr/).

Οι Βραδιές Ντοκιμαντέρ φιλοξενήθηκαν κυρίως από το Cine Cinema στην Αμαλιάδα, την Παπαχριστοπούλειο Βιβλιοθήκη ενώ πραγματοποιήθηκαν και υπαίθριες προβολές 17 συνολικά στον αριθμό την τελευταία 3ετία.

Η Μικρή Ακαδημία συνεχίζει τη δράση Βραδιές Ντοκιμαντέρ στο Cine Cinema (το καθορισμένο ραντεβού ή αλλού μετά από έγκαιρη ενημέρωση) με προβολές ελληνικών και ξένων παραγωγών καθώς επίσης και τη διεξαγωγή συζητήσεων μετά τις προβολές.

Οι Βραδιές Ντοκιμαντέρ θα φιλοξενούνται κάθε 2η Τρίτη του μήνα στο Cine Cinema (σε περίπτωση αναβολής, αλλαγής μέρας ή τοποθεσίας θα υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση) ώστε να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε με σταθερά ραντεβού σημαντικά ζητήματα.

Όσοι έχουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν πιο ενεργά στη δράση «Βραδιές Ντοκιμαντέρ» (καθορισμός θεματικών ενοτήτων, επιλογή ντοκιμαντέρ, προλόγηση ντοκιμαντέρ, συντονισμός συζήτησης, θέματα επικοινωνίας, κλπ.) μπορούν να στείλουν mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mikriakadimia@gmail.com με θέμα «Συμμετοχή στις Βραδιές Ντοκιμαντέρ».


«Έστιν ουν ντοκιμαντέρ η υποκειμενική καταγραφή, μεταγραφή και μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, εκ τεκμηρίου και ουχί εκ μυθοπλασίας εκπορευομένης, μέγεθος εχούσης, αρχήν μέσον και τελευτήν, δρώντων και ου δι απαγγελίας, του όλου τα μέρη συνεστάναι ούτως ώστε μετατιθεμένου ή αφαιρουμένου τινός (δια)φθείρεσθαι και κινείσθαι το όλον, οδηγούσα μεν εις αποκάλυψιν της Φύσεως, ήτις κρύπτεσθαι φιλεί, αποσκοπούσα δε ουχί εις αποτύπωσιν αλλά εις δημιουργικήν ερμηνείαν της πραγματικότητος, πολιτικής τε και ποιητικής, ηδυσμένω τρόπω, εκ της κινηματογραφικής τέχνης εκπορευομένου, έχουσα ρυθμόν και αρμονίαν, μετά δέους και πάθους περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων-μαθημάτων κάθαρσιν.»

Ροβήρος Μανθούλης